Translate "公文" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


公文 — dokument (Slovenian / slovenščina)
Vsakršna vsebina, ne glede na fizikalno obliko, v kateri se nahajajo informacije, podatki ali zamisli, vključno s pogodbami, računi o nakupih, pisma, avdio in video posnetki in strojno berljivi podatki.

Translate 公文

Learn how to say "公文" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey