Translate "公文" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


公文 — dokument (Polish / polski)
Każdego rodzaju nośnik informacji zawierający zapis wydarzeń, myśli, poglądów, faktów z życia publicznego itp. przy wykorzystaniu dowolnej formy zapisu np. słownej, audio-wizualnej.

Translate 公文

Learn how to say "公文" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey