Translate "公文" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


公文 — document (Dutch / Nederlands)
Materiaal van welke aard ook, ongeacht de fysieke vorm, die informatie, bewijzen of ideeën, met inbegrip van producten zoals contracten levert, koopbrieven, brieven, audio-en video-opnamen, en machine leesbare gegevensbestanden.

Translate 公文

Learn how to say "公文" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey