Translate "公共汽车" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


公共汽车 — buss (Swedish / svenska)
Ett stort, långsträckt motorfordon utrustat med säten för passagerare, som vanligtvis fungerar som del av en reguljär trafiktjänst.

Translate 公共汽车

Learn how to say "公共汽车" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey