Translate "公共汽车" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


公共汽车 — autobus (Polish / polski)
duży, kryty samochód przystosowany do przewożenia większej liczby osób, używany w komunikacji miejskiej lub międzymiastowej

Translate 公共汽车

Learn how to say "公共汽车" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey