Translate "公共交通機関" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


公共交通機関 — javni prevoz (Slovenian / slovenščina)
Dejanje ali sredstva za prevoz množice ljudi, za razliko od prevoza z zasebnimi vozili. (Vir: GOOD)

Translate 公共交通機関

Learn how to say "公共交通機関" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey