Translate "公共交通機関" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


公共交通機関 — transport publiczny (Polish / polski)
przewóz pasażerów środkami komunikacji publicznej, w przeciwieństwie do transportu prywatnego

Translate 公共交通機関

Learn how to say "公共交通機関" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey