Translate "元素" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


元素 — pierwiastki chemiczne (Polish / polski)
substancja składa się z atomów posiadających tę samą liczbę atomową, przykładem może być wodór, złoto i żelazo

Translate 元素

Learn how to say "元素" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey