Translate "亜鉛" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


亜鉛 — cynk (Polish / polski)
(Zn) pierwiastek chemiczny należący do cynkowców, liczba atomowa 30, metal niebieskawobiały, występujący w przyrodzie tylko w związkach, otrzymywany z rud, używany do cynkowania przedmiotów żelaznych dla ochrony przed rdzewieniem oraz jako składnik stopów, np. mosiądzu

Translate 亜鉛

Learn how to say "亜鉛" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey