Translate "亜炭" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


亜炭 — lignit (Slovenian / slovenščina)
Premog relativno mladega porekla, ki je nastal iz plasti delno razkrojene vegetacije. Ta malo zreli rjavi premog umeščamo ga med šoto in bitumenski premog. V njem so pogosto ohranjeni vzorci lesa, iz katerega je tvorjen. (Vir: MGH / CED / WRIGHT / VSL)

Translate 亜炭

Learn how to say "亜炭" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey