Translate "亜炭" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


亜炭 — węgiel brunatny (Polish / polski)
węgiel stosunkowo współczesnego pochodzenia, utworzony z częściowo rozłożonej roślinności; o charakterze pośrednim między torfem a węglem kamiennym

Translate 亜炭

Learn how to say "亜炭" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey