Translate "乳清" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


乳清 — sirotka (Slovenian / slovenščina)
Vodena tekočina, ki se od skute loči, ko se mleko sesiri, na primer pri izdelavi sira.

Translate 乳清

Learn how to say "乳清" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey