Translate "上位語" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


上位語 — vidare begrepp (Swedish / svenska)
Poster i en ämnesordbok som täcker ett vidare semantiskt fält än andra. Detta är ett begrepp i OmegaWiki som inte är avsett att förses med synonymer, enbart översättningar.

Translate 上位語

Learn how to say "上位語" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey