Translate "上位語" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


上位語 — širšie významy (Slovak / slovenčina)
Záznamy v synonymickom slovníku, ktoré majú širší sémantický rozsah ako iné. Toto je termín používaný vo OmegaWiki, ktorý by nemal mať synonymá, iba preklady.

Translate 上位語

Learn how to say "上位語" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey