Translate "上位語" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


上位語 — terminy szersze (Polish / polski)
Hasła w słowniku wyrazów bliskoznacznych, które mają szerszy zakres znaczeniowy, niż inne. Jest to termin używany w OmegaWiki, który nie ma mieć synonimów, a tylko tłumaczenia.

Translate 上位語

Learn how to say "上位語" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey