Translate "レシピ" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


レシピ — recept (Swedish / svenska)
En uppsättning instruktioner (typiskt bestående av ingredienser och en metod) för att skapa något (vanligen ett födoämne eller en maträtt).

Translate レシピ

Learn how to say "レシピ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey