Translate "レイドン" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


レイドン — radon (Slovenian / slovenščina)
Radioaktiven plinast element, ki naravno izžareva iz kamnin in mineralov z radioaktivnimi elementi. Sprošča se v rudnikih kositra, železa, fluorita in urana, ne pa v rudnikih premoga. Radon in njegovi razpadli produkti so alfa sevalci, ugotovljeno je bilo, da so vzrok presežnega pojava pljučnega raka pri rudarjih urana. Izražena je bila zaskrbljenost nas stopnjo radona v gospodinjstvih, ki so v bližini granitnih skal ali starih predelih kositrnih rudnikov. (Vir: PORT) ***Presežek radona je seveda tudi v okolici uranovih rudnikov, na primer v Poljanski dolini zaradi rudnika na Žirovskem vrhu.

The original Japanese definition:

レイドン (Japanese)
元素記号 Rn、原子番号 86 の元素。放射性のある気体。放射性の鉱石から採取される。錫、鉄、ホタル石、ウランなどの炭を含まない鉱脈から見つかる。ラドンは崩壊時にα粒子を放出し、ウラン鉱山労働者の肺ガンの原因とされている。

Translate レイドン

Learn how to say "レイドン" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey