Translate "ライブラリ" into Estonian (eesti keel)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ライブラリ — teek (Estonian / eesti keel)
Kollektsioon alamprogramme, mida kasutatakse tarkvara väljatöötamiseks.

Translate ライブラリ

Learn how to say "ライブラリ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Estonian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey