Translate "モデル" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


モデル — model (Slovenian / slovenščina)
Kvantitativen ali matematičen prikaz ali računalniška simulacija, ki poskuša opisati značilnosti ali odnose fizikalnega primera. (Vir: CED / LEE)

Translate モデル

Learn how to say "モデル" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey