Translate "モグラ" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


モグラ — maamyyrä (Finnish / suomi)
Musta hyönteisiä syövä nisäkäs, joka elää maanalaisissa käytävissä, jotka se kaivaa raajoillaan.

Translate モグラ

Learn how to say "モグラ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey