Translate "ミルクセーキ" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ミルクセーキ — milkshake (Swedish / svenska)
En trögflytande dryck som består av ihopvispad mjölk och glass, ofta med frukt, choklad eller annan smaksättare.

Translate ミルクセーキ

Learn how to say "ミルクセーキ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey