Translate "ミミズ" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ミミズ — dżdżownica (Polish / polski)
skąposzczety o walcowatym ciele złożonym z licznych pierścieni, spotyka się prawie 1500 gatunków; prowadzi nocny tryb życia, żywi się szczątkami organicznymi, nie strawione części wydala użyźniając glebę

Translate ミミズ

Learn how to say "ミミズ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey