Translate "ペニス" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ペニス — penis (Dutch / Nederlands)
De mannelijke seksuele orgaan voor copulatie en de plassen, de buisvormige deel van de mannelijke genitaliën (met uitzondering van het scrotum)

Translate ペニス

Learn how to say "ペニス" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey