Translate "テーブル" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


テーブル — bord (Swedish / svenska)
En möbel som vanligen består av en hård, flat och horisontell yta, som är upphöjd och stabiliserad med hjälp av tre eller fler (vanligen fyra) ben.

Translate テーブル

Learn how to say "テーブル" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey