Translate "テーブル" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


テーブル — pöytä (Finnish / suomi)
Huonekalu, joka yleensä koostuu kovasta, tasaisesta vaakatasosta, jota pitää koholla ja tukee vähintään kolme jalkaa (tavallisesti neljä).

Translate テーブル

Learn how to say "テーブル" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey