Translate "テント場" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


テント場 — kemping (Polish / polski)
teren przystosowany do obozowania w namiotach, domkach kempingowych, najczęsciej ogrodzony, strzeżony, wyposażony w urządzenia sanitarne

Translate テント場

Learn how to say "テント場" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey