Translate "テレビ" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


テレビ — telewizja (Polish / polski)
dział telekomunikacji obejmujący całokształt zagadnień związanych z przekazywaniem na odległość ruchomych obrazów, zwykle z towarzyszącym im dźwiękiem, za pomocą urządzeń elektronicznych i torów telekomunikacyjnych

Translate テレビ

Learn how to say "テレビ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey