Translate "テレビ番組" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


テレビ番組 — televizijski program (Slovenian / slovenščina)
Nastop oziroma produkcija, ki se prenaša v avdiovizualnih signalih z elektromagnetnim valovanjem.

Translate テレビ番組

Learn how to say "テレビ番組" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey