Translate "スロバキア" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


スロバキア — Slovensko (Slovak / slovenčina)
Krajina v strednej Európe. Hraničí s Poľskom, Českom, Maďarskom a Ukrajinou.

Translate スロバキア

Learn how to say "スロバキア" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey