Translate "スリランカ" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


スリランカ — Sri Lanka (Dutch / Nederlands)
Een eilandstaat in de Indische Oceaan nabij de zuidtip van India met ongeveer 20 miljoen inwoners en met Colombo als hoofdstad.

Translate スリランカ

Learn how to say "スリランカ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey