Translate "スコットランド" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


スコットランド — Schotland (Dutch / Nederlands)
Een land in noordwest Europa, en één van de vier landen die het Verenigd Konkrijk vormen, het beneemt een derde van het noordelijk eiland Groot-Brittanië, met als hoofdstad Edingburg.

Translate スコットランド

Learn how to say "スコットランド" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey