Translate "シロアリ" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


シロアリ — termit (Slovenian / slovenščina)
Žuželke z mehkim telesom, ki spadajo v red isoptera. Prehranjujejo se s celulozo, živijo v združbah s kastnim sistemom, ki vključuje tri tipe posameznikov: neplodni delavci in vojaki ter razplojevalci (kralji in kraljice oziroma samci in samice). Imenujemo jih tudi bele mravlje. (Vir: MGH)

Translate シロアリ

Learn how to say "シロアリ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey