Translate "シロアリ" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


シロアリ — termity (Polish / polski)
owad o miękkim ciele z rzędu Isoptera, żywiący się celulozą, żyjący w koloniach, zorganizowanych w system kast, składających się z trzech typów osobników, spełniających funkcje: bezpłodnych robotników, żołnierzy i reproduktorów

Translate シロアリ

Learn how to say "シロアリ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey