Translate "シリコン" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


シリコン — silicij (Slovenian / slovenščina)
Krhek metaloiden element, ki obstaja v dveh alotropnih oblikah. Ponavadi se pojavlja v pesku, kremenjaku, granitu, glinencu in glini. Ponavadi je trden siv kristal, lahko tudi kot rjav amorfen prah. Uporablja se v tranzistorjih, usmerjevalcih, sončnih celicah in zlitinah. Njegove spojine so v široki uporabi v predelavi stekla, v gradbeni industriji in v obliki silikatov. (Vir: CED)

Translate シリコン

Learn how to say "シリコン" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey