Translate "シリコン" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


シリコン — krzem (Polish / polski)
(Si) pierwiastek chemiczny z grupy węglowców, liczba atomowa 14, substancja krystaliczna (półprzewodnik) lub bezpostaciowa, mająca zastosowanie w przyrządach półprzewodnikowych oraz używana do produkcji stopów o dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności na korozjękruchy pierwiastek metaliczny występujący w dwóch formach allotropowych; w piasku, kwarcu, granicie, skaleniu i glinie

Translate シリコン

Learn how to say "シリコン" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey