Translate "シリコン" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


シリコン — silicium (Dutch / Nederlands)
Een broos niet-metallisch element met symbool Si en atoomnummer 14, dat bestaat in twee allotropische vormen; hoofdzakelijk voorkomend in zand, kwarts, graniet, veldspaat en klei. Het is meestal een grijze kristallijne vaste stof, maar wordt ook aangetroffen als een bruin amorf poeder. Het wordt gebruikt in transistoren, gelijkrichters, zonnepanelen en legeringen. Zijn verbindingen worden veel gebruikt voor de productie van glas, in de bouwindustrie en in de vorm van siliconen.

Translate シリコン

Learn how to say "シリコン" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey