Translate "ショーウィンドウ" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ショーウィンドウ — skyltfönster (Swedish / svenska)
En öppning i, vanligen täckt av glas, i en affär som låter människor se affären och dess varor från utsidan.

Translate ショーウィンドウ

Learn how to say "ショーウィンドウ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey