Translate "シックハウス症候群" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


シックハウス症候群 — синдром на болестотворните сгради (Bulgarian / български)
Съвкупност от симптоми, вкл. главоболие, отпадналост, възпаление на очите и треска, засягащи работещите в съвременните, лошо проветрявани офис-сгради. Синдромът се счита за причинен от вътрешни замърсители като формалдехидни изпарения, твърди частици, мик

Translate シックハウス症候群

Learn how to say "シックハウス症候群" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey