Translate "カメ" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


カメ — żółw (Polish / polski)
roślinożerny gad lądowy z rodziny Testudinidae, występujący w wielu ciepłych regionach Ziemi, mający ciężką, kopulastą skorupę i odnóża zakończone pazurami

Translate カメ

Learn how to say "カメ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey