Translate "カフェ" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


カフェ — kafé (Swedish / svenska)
Ett företag som säljer olika alkoholfria drycker, och vanligen även tilltugg och enklare måltider (som frukost och lunch) med lokaler och annat som behövs för att förtära dessa.

Translate カフェ

Learn how to say "カフェ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey