Translate "エンジン" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


エンジン — stroj, motor (Slovenian / slovenščina)
Stroj, ki se mu za njegovo delovanje dovaja določeno silo s pretvorbo različnih oblik energije v mehansko silo ali gibanje.

Translate エンジン

Learn how to say "エンジン" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey