Translate "エレベーター" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


エレベーター — hiss (Swedish / svenska)
En mekanisk apparat som består av en plattform som kan flyttas vertikalt upp och ner och som används för att frakta folk och last mellan våningarna i en byggnad.

Translate エレベーター

Learn how to say "エレベーター" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey