Translate "エネルギー源" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


エネルギー源 — energetski vir, vir energije (Slovenian / slovenščina)
Potencialne zaloge energije, vključno s fosilnimi in jedrskimi gorivi, pa tudi sončna, vodna, vetrna, bibavična in geotermalna energija. (Vir: PHC)

Translate エネルギー源

Learn how to say "エネルギー源" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey