Translate "エディクラ" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


エディクラ — aedicula (Dutch / Nederlands)
Klassiek architectonisch motief, met een sacrale- of een uitvaartfunctie, dat bestaat uit een structuur in de vorm van een tabernakel.

Translate エディクラ

Learn how to say "エディクラ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey