Translate "ひ" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ひ — sol (Swedish / svenska)
Den specifika stjärna (Sol) som finns i centrum av vårt solsystem, från vilken jorden får ljus och värme.

Translate ひ

Learn how to say "ひ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey