Translate "ひらがな" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ひらがな — Hiragana (Dutch / Nederlands)
Een Japans schrifttype en onderdeel van het Japanse schrift. Gebruikt, onder anderen, om deelwoorden, achtervoegsels en verbuigingen te schrijven. Voortgekomen uit de schrijfstijl van het Grass-schrift van Chinese karakters.

Translate ひらがな

Learn how to say "ひらがな" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey