Translate "ひょう" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ひょう — grad (Polish / polski)
opad atmosferyczny w postaci okrągłych, różnej wielkości bryłek lodu (gradzin); tworzy się w silnie rozbudowanych kłębiastych chmurach deszczowych; pada głównie w ciepłej porze roku

Translate ひょう

Learn how to say "ひょう" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey