Translate "てあらい" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


てあらい — kúpeľňa (Slovak / slovenčina)
Miestnosť vybavená najmenej jedným hygienickým zariadením, ako napríklad vaňa, sprcha, umývadlo alebo záchod.

Translate てあらい

Learn how to say "てあらい" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey