Translate "ᎧᎹᎹ" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ᎧᎹᎹ — motyl (Polish / polski)
Lepidoptera, rząd owadów obejmujący około 150 tysięcy gatunków, mających ciało wydłużone, dwie pary błoniastych skrzydeł, pokrytych barwnymi łuskami, głowę opatrzoną czułkami oraz narządami gębowymi ssącymi; żywią się nektarem kwiatów za pomocą ssawki, biorąc przy tym udział w zapylaniu kwiatów, przechodzą przeobrażenie zupełne, roślinożerne ich larwy (zwane gąsienicami) przeważnie są szkodnikami; zasiedlają lądy całego świata

Translate ᎧᎹᎹ

Learn how to say "ᎧᎹᎹ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Cherokee and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey