Translate "ცხოველთა უფლებები" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ცხოველთა უფლებები — pravice živali (Slovenian / slovenščina)
Upravičeni zahtevki, pravne garancije ali moralni principi postavljeni v zaščito občutljivim, nečloveškim vrstam, vključujoč zaščito pred zlorabljanjem, prehranjevanjem, izvajanjem poskusov, uporabo za oblačila ali zabavo za ljudi.

Translate ცხოველთა უფლებები

Learn how to say "ცხოველთა უფლებები" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Georgian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey